Marksten

SF-sten

SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger därför extra starka och tåliga uppställnings och avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och vårdinrättningar.
SF-sten i 100 mm passar som beläggning på tungt belastade industriytor som t.ex. godsterminaler och industrihamnar. Maskinläggning rekommenderas, speciellt större ytor maskinläggs med specialmaskin och rutinerad förare.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument