Miljö och Kvalitet

Miljötänkandet ingår som en självklar del i S:t Eriks affärsverksamhet. Vår verksamhet bedrivs så att vi uppfyller de miljökrav som ställs på oss. Miljökonsekvenserna vägs in i utvecklingen av nya produkter och tillverkningsmetoder. Vi tar hänsyn till kundens önskan, samhällets behov och gällande lagar. Bakom varje produkt från S:t Eriks finns ett starkt ansvarstagande för miljön och vårt arbete för miljön bygger på kunskap, vilja och engagemang. S:t Eriks (undantaget produktion av natursten) är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Kvalitetskraven för de enskilda produkterna är enhetliga för alla S:t Eriks fabriker. För marksten baseras kraven enligt svensk standard SS-EN 1338, för plattor enligt SS-EN 1339, för kantstöd SS-EN 1340 samt för stödmurar SS-EN 15258 och SS-EN 13369. S:t Eriks (undantaget produktion av natursten) är också certifierade i kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015.

S:t Eriks är med i BASTA och syftet med systemet är att fasa ut farliga kemikalier ur byggprodukter. BASTA:s egenskapskriterier bygger på Europeiska kemikalielagstiftningen REACH som fokuserar på utfasning av de allra farligaste ämnena. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att våra produkter klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.Läs mer på www.bastaonline.se

S:t Eriks är certifierat mot BBC-märket som säkerställer att de Svenska byggreglernas krav på Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområden uppfylls.

Vi är också certifierade Vilmaleverantörer. Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma och är en kvalitetssäkrad standard för artikelinformation. Vilma består av företag och organisationer inom bygg, järn och VVS.

S:t Eriks är också kvalificerad leverantör i transQ som är ett gemensamt leverantörsregister och kvalificeringssystem för nordiska inköpsorganisationer inom posttjänster och transportsektorn. De deltagande organisationer använder leverantörsregistret för att identifiera nuvarande och potentiella leverantörer, få information om dessa och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.