Miljövarudeklarationer – EPD

Som ett viktigt verktyg för att få en tydlig bild av våra produkters miljöpåverkan har S:t Eriks tagit fram Miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Miljövarudeklarationerna kommunicerar öppen och tydlig information om hur vår miljöpåverkan ser ut och de har granskats och godkänts via en oberoende verifiering.

Som grund för framtagning av EPD:erna har livscykelanalyser genomförts, i linje med ISO 14040:2006 och ISO14044:2006. Detta innebär en ordentlig djupdykning i detaljer och därigenom har S:t Eriks fått en bra och omfattande bild av fokusområden för de kommande åren för minskad klimatpåverkan i olika livscykelsteg.

EPD:er är också ett verktyg för S:t Eriks kunder, som genom transparent och tredjepartsgranskad dokumentation får ett bra underlag att använda vid exempelvis upphandling för att jämföra olika produkters miljöprestanda. Eftersom de utförts enligt en fastlagd standard för en viss bransch och produktkategori så blir informationen jämförbar med andra miljövarudeklarationer som tagits fram utifrån samma kriterier. 

S:t Eriks AB har tagit fram EPD:er för produktgrupperna GERMAX PG®, KANMAX PG®, Trafik, järnväg & stödmur samt Mark & mur.

 

 

Läs och ladda ner EPD:erna här

 

EPD Concrete products for walls and walkways

EPD Water- and Sewage system concrete pipes with reinforcement: GERMAX PG®

EPD Water- and Sewage system concrete pipes without reinforcement: KANMAX PG®

 EPD Reinforced concrete products for traffic, railroad and retaining walls

Samtliga EPD:er finns registrerade i The International EPD® System.

St Eriks