Registreringar i miljösystem

BASTA

S:t Eriks produkter är registrerade i BASTA, ett system som bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen.

Registreringen i BASTA styrker att våra produkter klarar BASTA-kriteriernas högt ställda krav gällande miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

Läs mer på www.bastaonline.se, där kan du enkelt söka på S:t Eriks AB för att få listat samtliga bedömda produkter från oss.

Byggvarubedömningen

Bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens  framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Samtliga bedömningar presenteras i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd). 

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

För att ta del av bedömningarna hos Byggvarubedömningen så krävs ett eget konto. Kontakta alternativt S:t Eriks för att få information om vilka produkter som finns registrerade i Byggvarubedömningen.

SundaHus

Våra produkter är registrerade och har blivit bedömda i SundaHus Miljödata, som arbetar för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Vi har bortåt 150 produkter bedömda i Sundahus och samtliga har fått bedömningen A alternativt B, vilka är de 2 bästa kategorierna.

Läs mer på www.sundahus.se

Byggvarudeklarationer

För de flesta av våra produkter finns det framtaget Byggvarudeklarationer, enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD 2.0. I dessa registreras bland annat produkternas innehåll och miljöegenskaper och informationen i eBVD förbättrar bland annat möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter. 

Våra Byggvarudeklarationer finns registrerade i Byggmaterialindustriernas databas.

Svanens Husproduktsportal

De allra flesta sten- och betongprodukterna (tak, markbeläggning, murar och natursten) från S:t Eriks omfattas inte av Svanens kriterier och behöver inte registreras i Svanens Husproduktsportal. Dessa kan användas fritt för uppbyggnad av Svanenmärkta hus.

Endast ett fåtal av S:t Eriks produkter (exempelvis betongtrappor) omfattas av krav på registrering i portalen. Mer om detta kan du läsa på Svanens informationssida för materialproducenter. Där finns en produktmatris som visar de olika produktkategorierna som det ställs krav på. Produkter som omfattas av registreringskrav i Svanens husproduktportal (HPP) finns registrerade. Om någon produkt ni eftersöker saknas, vänligen kontakta vår Kundservice.

 

St Eriks