Nu säkrar vi upp så vi endast använder 100 procent vindkraftel!

2020-05-06

Nu har vi bytt elavtal så att all vår el kommer från miljövarudeklarerad vindkraftel. Den har dessutom Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval vilket garanterar förnybar el, som uppfyller tuffa miljökrav samtidigt som pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder och energieffektiviseringsprojekt. Den ställer dessutom krav på att den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. 

Grundkravet för märkningen är att all el ska vara förnybar men de ställer också hårda krav på den förnybara elproduktionen, detta gör Bra Miljöval till en av världens tuffaste miljömärkningar.

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och arbetar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Det är Naturskyddsföreningen som ställer dessa hårda miljökrav men de ser också till att pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval går till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

För oss är Bra Miljöval ett självklart och naturligt steg i att ta vårt ansvar. All el märkt med Bra miljöval är dessutom miljövarudeklarerad (EPD) vilket innebär att vi som organisation får en tydlig bild över elens miljöpåverkan. EPD garanterar kvalitetssäkrad information om bland annat utsläpp, resursförbrukning och påverkan på biologisk mångfald. Det är objektivt och grundat på ISO 14025, säger Therese Kvarnström, Kvalitets- och Miljöchef på S:t Eriks. 

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval.