BBC & ISO Certifierat

2021-10-29

Nordcert, ackrediterat av SWEDAC och till EU anmält och godkänt certifieringsorgan, disponerar över certifieringsmärket BBC som används inom områdena betong- och ballast. Produktcertifiering mot detta märke bestyrker att produkternas egenskaper är i överensstämmelse med angivna standarder och byggregelverkens krav.

BBC-certifieringen innebär att en tredjepartsgranskning av anläggningarna sker årligen och stickprov på standardernas krav tas, vilket är en mycket bra kvalitetssäkring som visar på att våra produkter håller det vi lovar.

 

 

Produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten har krav på BBC-certifikat men för markprodukter och takpannor är det frivilligt med BBC. S:t Eriks har sedan lång tid tillbaka, på vissa delar ända sedan början av 1990-talet, valt att BBC-märka de flesta av markprodukterna samt G-stöd (Marksten EN 1338, Plattor EN 1339, Kantstöd EN 1340) och takpannor (EN 490). Vi är en av få i vår bransch som har BBC-märket på markprodukter och tak.

ISO Certifiering

S:t Eriks är sedan 2006 certifierade enligt ISO 9001 och 14001, Kvalitets- och miljöledningssystem. Några av våra siter har haft ISO14001-certifikatet ända sedan 1997. Detta säkerställer att vi följer standardernas krav och årligen sker en tredjepartsrevision av ett ackrediterat certifieringsorgan.