Gatukantstöd

Gatukantstödet används vid refuger och trottoarer intill hårt belastade gator och vägar. Sortimentet omfattar både raka stöd och radiestödstenar.
De stabila kantstöden grävs ner i marken och förstärks ytterligare genom att du sätter dem i betong för stabil förankring. Dra gärna upp mothållet en bit på baksidan av kantstenen för bästa resultat. De konkava radiestenarna är beställningsvara och leveranstiden är då ca 3 veckor.

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar