Kabelrännor, infällda lock

Trippelkanal 6 meter Norge

640x6000x270

Art.nr: 6111-003646

Genom lokal närvaro fångar S:t Eriks de behov som marknaden efterfrågar. S:t Eriks har lång erfarenhet av den norska kabelkanalsmarknaden och följer Banenors senaste tillverkningsstandarder. Redan under tidigt 2000-tal var det S:t Eriks som gjorde prototypen till den kabelränna som ligger till grund för Banenors linjeränna (sex meter som är självbärande). Tack vare att Norges banvallar bitvis sluttar har även S:t Eriks tagit fram ett toppbeslag som monteras på träpålar där kabelkanalerna sedan placeras på.

Specifikation

Höjd
270 mm
Längd
6000 mm
Bredd
640 mm
Dimension
640x6000x270 mm
Typ
Trippelkanal 6 meter exkl. 9,4 lock/ränna
Kg/st
1343 kg