Jordarmeringsnät & dukar

Geonät typ 2, S:t Eriks, 5.30x100m

60/60 kN, rulle

Art.nr: 3413-100201

Armeringsnät för extra styrka Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10.

Specifikation

Dimension
5300x100000 mm
Färg
Svart
Typ
Jordarmeringsnät
Kg/st
0,3 kg
Förpackning
Rulle