Gatsten möter betongplatta

Klassik, Gatsten

Äldre stadsgator med karaktäristisk arkitektur kräver återhållsamma materialval för att inte överskugga byggnaderna. Markbeläggningen bör helst samspela med och smälta in i tidspe-riod och proportioner. En kombination av natursten och släta plattor är sällan fel. Naturstenen är variabel i storlek och avvikelser i husbredd tas omärkligt upp av den buktiga smågatstenen.

För att ge alléträden bästa förutsättningar för överlevnad har en bred remsa lämnats fri från plattor och belagts med grus.

Bilder på Gatsten möter betongplatta Visa alla (9 st)

Produkter som använts