; Gatsten möter betongplatta | S:T Eriks

Avvikande färg som varning

Klassik, gatsten

Äldre stadsgator med karaktäristisk arkitektur kräver återhållsamma materialval för att inte överskugga byggnaderna. Markbeläggningen bör helst samspela med och smälta in i tidspe-riod och proportioner. En kombination av natursten och släta plattor är sällan fel. Naturstenen är variabel i storlek och avvikelser i husbredd tas omärkligt upp av den buktiga smågatstenen.

För att ge alléträden bästa förutsättningar för överlevnad har en bred remsa lämnats fri från plattor och belagts med grus.

Bilder på Avvikande färg som varning Visa alla (9 st)

Broschyrer och publikationer

Ladda ner våra kataloger och broschyrer som pdf-dokument.

Dokument och anvisningar

Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.