Bostadsområdet

Trivsamma bostadsområden kräver en levande och grön stadsplanering. Det handlar om att skapa attraktiva mötesplatser, trygga gångstråk och planteringar som följer årstidernas växling. Med betong som markbyggnadsmaterial är det lätt att variera sig och ändå binda ihop.