Lamellavskiljare

Lamellavskiljare, LOA 200 HK

2000/2930/1750

Art.nr: 869-32001

GERMAX lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljaren är funktionsprovad enligt EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I och II. LOA levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1 och 2. Lamellavskiljarna har som standard en dimensionerande kapacitet på 11 - 312 l/sek. MAX-däck med isolerade aluminiumluckor ingår som standard. Skillnaden mellan LOA och LOA HK är att LOA HK har en annan typ av lamellpaket med högre kapacitet.
2000/2930/1750

Specifikation

Dimension
2000/2930/1750 mm
Typ
LOA 200 HK*
Kg/st
12450 kg
Vikt
9,2 ton
Bygghöjd H
2930 mm
Bygghöjd h
1750 mm
DN
2000 mm
Anslutning MAX DN
600
Kapacitet Klass II
80 l/s
Kapacitet Klass I
40 l/s
Antal lamellpaket
6

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum