Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 7 200

2000/2520/1090

Art.nr: 869-1007

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Dimension
2000/2520/1090 mm
Typ
FA 7
Kg/st
3750 kg
Vikt
9,0 ton
Bygglängd L
2414 mm
Bygghöjd H
2520 mm
Bygghöjd h
1160 mm
Bygghöjd h1
1090 mm
DN
2000 mm
Dim. in och utlopp
225 mm
Kapacitet
7 l/s
NS
7
Effektiv volym
1,68 m³
Fettvolym
0,28 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum