Trafikprodukter

Valmplatta

Den valmade plattan är en betongplatta som utvecklats speciellt för att avgränsa olika trafikytor.

Valmplattor används ofta i refuger och rondeller eller för släntbeklädnad. Lika ofta ser man valmplattan som skiljeremsa mellan gata och GC-bana eller som fartdämpare i bostadsområden. Valmplattan kan även ligga som en tydlig markering i ytor där man inte vill ha in fordonstrafik.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar