Trafikprodukter

Valmplatta

Den valmade plattan är en betongplatta som utvecklats speciellt för att avgränsa olika trafikytor.
Valmplattor används ofta i refuger och rondeller eller för släntbeklädnad. Lika ofta ser man valmplattan som skiljeremsa mellan gata och GC-bana eller som fartdämpare i bostadsområden. Valmplattan kan även ligga som en tydlig markering i ytor där man inte vill ha in fordonstrafik.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar