Stålskodda trafikdelare med lock

Lock till trafikdelare

840x890x80, oval, halvt lock

Art.nr: 5120-200180

Fördelarna är många med Stålskodda refuger i betong. En stor vinst är att produkten kräver mycket kortare anläggningsarbete och orsakar därför mindre störningar i trafiken. Kostnaden blir också betydligt lägre än för en platsbyggd refug som även fordrar ett större ingrepp i beläggning och bärlager. 

Hög hållbarhet med lång livslängd. 

Den stålskodda refugen har lång livslängd och klarar yttre åverkan som påkörningar vid t ex vinterväghållning mycket bra. Refugen går också att flytta och eventuella reparationer av trafikstolpar och signalljus görs enkelt genom att locket lyfts bort och frigör elinstallationen. Den går också att justera i höjdled med hjälp av t ex betongplattor.

Specifikation

Produktbild på en stålskodd trafikdelare i betong med tillhörande lock;med stolphål.
Höjd
80 mm
Längd
840 mm
Bredd
890 mm
Dimension
840x890x80 mm
Färg
Naturgrå
Typ
Halvt lock