Granitkantsten RF

Vackert naturmaterial med praktisk funktion

RF (Råkilad, fasad) är menad för vår trafikmiljö, men har alltmer kommit att efterfrågas i trädgårdsmiljö. RF kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag där fasningen av stenens ovansida ger minskad risk för däckslitage. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling.

Välj längd efter läggningsteknik

Kantsten är inte en exakt vetenskap och oftast levereras den i längder om ca 1 m för raksten. Däremot är benämningen fallande längder vanligt förekommande och då kan spannet i längderna tillåtas vara större. Vissa önskar längre sten för snabbare sättning och vissa önskar kort sten pga vikt. Vad du önskar bestämmer helt enkelt du tillsammans med S:t Eriks.

Färger Granitkantsten RF

Bohus grå
Porto grå

 

Typ/System Granitkantsten RF

Granitkantsten RF

Vackert naturmaterial med praktisk funktion

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Granitkantsten RF, RF1

150 x Fallande x 300 0,5 m 3261-150005 117
150 x Fallande x 300 0,6 m 3261-150006 117
150 x Fallande x 300 0,75 3261-150007 117
150 x Fallande x 300 1,0 m 3261-150010 117
150 x Fallande x 300 1,5 m 3261-150015 117
150 x Fallande x 300 2,0 m 3261-150020 117
150 x Fallande x 300 3,0 m 3261-150030 117
150 x Fallande x 300 4,5 m 3261-150045 117
150 x Fallande x 300 6,0 m 3261-150060 117
150 x Fallande x 300 7,5 m 3261-150075 117
150 x Fallande x 300 10,0 3261-150100 117
150 x Fallande x 300 12,0 3261-150120 117
150 x Fallande x 300 3331-150000 120
150 x Fallande x 300 0,5 m 3331-150005 120
150 x Fallande x 300 0,6 m 3331-150006 120
150 x Fallande x 300 0,75 3331-150007 120
150 x Fallande x 300 1,0 m 3331-150010 120
150 x Fallande x 300 1,5 m 3331-150015 120
150 x Fallande x 300 2,0 m 3331-150020 120
150 x Fallande x 300 3,0 m 3331-150030 120
150 x Fallande x 300 4,5 m 3331-150045 120
150 x Fallande x 300 6,0 m 3331-150060 120
150 x Fallande x 300 7,5 m 3331-150075 120
150 x Fallande x 300 10 m 3331-150100 120
150 x Fallande x 300 12 m 3331-150120 120
150 x Fallande x 300 3621-150000 120
150 x Fallande x 300 0,5 m 3621-150005 120
150 x Fallande x 300 0,6 m 3621-150006 120
150 x Fallande x 300 0,75 m 3621-150007 120
150 x Fallande x 300 1,0 m 3621-150010 120
150 x Fallande x 300 1,5 m 3621-150015 120
150 x Fallande x 300 2,0 m 3621-150020 120
150 x Fallande x 300 3,0 m 3621-150030 120
150 x Fallande x 300 4,5 m 3621-150045 120
150 x Fallande x 300 6,0 m 3621-150060 120
150 x Fallande x 300 7,5 m 3621-150075 120
150 x Fallande x 300 10 m 3621-150100 120
150 x Fallande x 300 12 m 3621-150120 120

Granitkantsten RF, RF2

120 x Fallande x 300 3332-120000 95
120 x Fallande x 300 0,5 m 3332-120005 95
120 x Fallande x 300 0,6 m 3332-120006 95
120 x Fallande x 300 0,75 3332-120007 95
120 x Fallande x 300 1,0 m 3332-120010 95
120 x Fallande x 300 1,5 m 3332-120015 95
120 x Fallande x 300 2,0 m 3332-120020 95
120 x Fallande x 300 3,0 m 3332-120030 95
120 x Fallande x 300 4,5 m 3332-120045 95
120 x Fallande x 300 6,0 m 3332-120060 95
120 x Fallande x 300 7,5 m 3332-120075 95
120 x Fallande x 300 10 m 3332-120100 95
120 x Fallande x 300 12 m 3332-120120 95
120 x Fallande x 300 3622-120000 95
120 x Fallande x 300 0,5 m 3622-120005 95
120 x Fallande x 300 0,6 m 3622-120006 95
120 x Fallande x 300 0,75 m 3622-120007 95
120 x Fallande x 300 1,0 m 3622-120010 95
120 x Fallande x 300 1,5 m 3622-120015 95
120 x Fallande x 300 2,0 m 3622-120020 95
120 x Fallande x 300 3,0 m 3622-120030 95
120 x Fallande x 300 4,5 m 3622-120045 95
120 x Fallande x 300 6,0 m 3622-120060 95
120 x Fallande x 300 7,5 m 3622-120075 95
120 x Fallande x 300 10 m 3622-120100 95
120 x Fallande x 300 12 m 3622-120120 95

Granitkantsten RF, RF4

100 x Fallande x 300 3334-100000 76
100 x Fallande x 300 0,5 m 3334-100005 76
100 x Fallande x 300 0,6 m 3334-100006 76
100 x Fallande x 300 0,75 3334-100007 76
100 x Fallande x 300 1,0 m 3334-100010 76
100 x Fallande x 300 1,5 m 3334-100015 76
100 x Fallande x 300 2,0 m 3334-100020 76
100 x Fallande x 300 3,0 m 3334-100030 76
100 x Fallande x 300 4,5 m 3334-100045 76
100 x Fallande x 300 6,0 m 3334-100060 76
100 x Fallande x 300 7,5 m 3334-100075 76
100 x Fallande x 300 10 m 3334-100100 76
100 x Fallande x 300 12 m 3334-100120 76
100 x Fallande x 300 3624-100000 83
100 x Fallande x 300 0,5 m 3624-100005 83
100 x Fallande x 300 0,6 m 3624-100006 83
100 x Fallande x 300 0,75 m 3624-100007 83
100 x Fallande x 300 1,0 m 3624-100010 83
100 x Fallande x 300 1,5 m 3624-100015 83
100 x Fallande x 300 2,0 m 3624-100020 83
100 x Fallande x 300 3,0 m 3624-100030 83
100 x Fallande x 300 4,5 m 3624-100045 83
100 x Fallande x 300 6,0 m 3624-100060 83
100 x Fallande x 300 7,5 m 3624-100075 83
100 x Fallande x 300 10 m 3624-100100 83
100 x Fallande x 300 12 m 3624-100120 83

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.