Kantsten

Kantsten Portsten

Portsten i granit är avsedd för trafikerade miljöer där det krävs speciellt anpassade lösningar.
Portsten används för att enkelt kunna köras över vid exempelvis överfarter, infarter och portar. Portstenen efterfrågas ofta i stadsmiljö där man har ramstenar eller andra släta kantstenar som GV- och GFkantstenar att kombinera med.

Dokument

Produktblad
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration