Kantsten

Överkörningssten - Ramsten

Överkörningsstenen med dess rundade kant är helt anpassad för fordonstrafik

Montera en överkörningssten (ÖGF) för att underlätta fordonstrafik till parkeringar och fastighet och därmed undvika skador och onödigt slitage. Stenen är försedd med en rundad kant