Kantsten

Busshållplatskantstöd granit

Busshållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet monteras på ett sådant sätt att ovansidan sätts i nivå med insteget i bussen.
Den släta sidoytan reducerar däckslitaget när bussens hjul ligger an. Överytan är krysshamrad för att minska halkrisken vid påstigning. Den avslutande stenen finns i två varianter, anpassad för möte med granitkantstenen eller med samma profil som gatkantsten.

Dokument