Granitkantsten GV

Hög hållfasthet och lång livslängd

Kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion.

Tillverkas enligt SSEN 1343

Granitstenen tillverkas enligt standard SSEN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kantstenen levereras vanligen i fallande längder mellan 0,9 och 2 m. De raka kantstenarna är ca 1 m långa.

Färger Granitkantsten GV

Bohus grå
Porto grå

 

Hög hållfasthet och lång livslängd

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Granitkantsten GV, GV1

150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150005 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150006 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150007 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150010 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150015 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150020 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150030 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150045 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150060 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150075 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150100 122
150 x Fallande x 300 Pearl grey 3271-150120 122
150 x Fallande x 300 Porto grå 3371-150000 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150000 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150005 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150006 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150007 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150010 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150015 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150020 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150030 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150045 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150060 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150075 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150100 125
150 x Fallande x 300 Bohus granit 3631-150120 125

Granitkantsten GV, GV2

120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120005 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120006 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120007 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120010 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120015 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120020 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120030 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120045 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120060 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120075 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120100 100
120 x Fallande x 300 Pearl grey 3272-120120 100
120 x Fallande x 300 Porto grå 3372-120000 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120000 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120005 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120006 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120007 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120010 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120015 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120020 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120030 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120045 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120060 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120075 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120100 100
120 x Fallande x 300 Bohus granit 3632-120120 100

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.