Kantsten

Granitkantsten GF1

GF är en kantsten som nästan uteslutande hör till offentliga miljöer och då särskilt trafikerade platser. GF står för Gradad Fas där gradad är ett annat namn för krysshamrad och fas är för en lutning på stenens ovansida. Krysshamrad yta är till för att minska slitage på däck och även ge ett mjukare utseende jämfört med råkilad kantsten. Exempel på platser är överfart på trottoarer, busshållplatser och annan miljö där gummi ofta möter sten.

Granitkantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Granitstenen tillverkas enligt standard SS-EN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kantstenen levereras vanligen i fallande längder. De raka kantstenarna är ca 1 m långa.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar