G-sockel

Sockelelement - smidigt och enkelt

G-sockeln används för grundläggning av enklare byggnader som garage, förråd, friggebodar och dylikt. Elementen är förberedda för infästning med bult och spikbleck. Välj vilket som passar dig bäst.

Bilder på G-sockel

Färger G-sockel

Naturgrå

 

Typ/System G-sockel

G-sockel
Rak
Hörn

Relaterade produkter

Sockelelement - smidigt och enkelt

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

G-sockel, Hörn

120 x 400+400 x 150 9915-120200 30 24

G-sockel, Rak

120 x 600 x 150 9915-120100 27 42

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.