Tillbehör Belysning

Ändra antalet lampor efter önskemål

Med våra tillbehör i belysningssortimentet väljer du hur många lampor som behövs och installerar lätt själv. Vid fast installation behövs arbetet utföras av en fackman. Ändra enkelt om förändringar sker i trädgården eller om du önskar lägga till flera belysningsstenar efter hand.

För fullständigt produktsortiment se produktblad.

Manualer och anvisningar

Ändra antalet lampor efter önskemål

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Tillbehör Belysning

x x 3416-100003 0,1

Tillbehör Belysning, 1 m

x x 3416-100007 0

Tillbehör Belysning, 10 m

x x 3416-100010 0,4

Tillbehör Belysning, 12V 36 W

x x 3416-100001 1

Tillbehör Belysning, 2 m

x x 3416-100002 1

Tillbehör Belysning, 80W LED list

x x 3416-200208 0,9

Tillbehör Belysning, Lampa till glassten 1,2 W

x x 3416-000004 0

Tillbehör Belysning, Lampa till rustiksten 0,6 W

x x 3416-000002 0

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.