Plattor

Superplattan

Som det framgår av namnet är Superplattan™ en betongplatta med särskilda kvalitéer och styrkor. Dessa uppnås genom våtpressmetoden som innebär att plattorna kan göras lättare och ändå uppfylla samma krav som traditionellt tillverkade betongplattor.

Betongen i Superplattan™ är extra tät och homogen, vilket ger plattan riktigt klara färger. Superplattan™ håller högsta standard när det gäller hållfasthet, frostresistens, avnötningshållfasthet och måttnoggrannhet.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar