Superplattan

Superplattan - tunn men stark

Som namnet antyder är Superplattan en betongplatta med särskilda styrkor. Den tillverkas enligt våtpressmetoden. Superplattorna kan därmed göras lättare och ändå uppfylla samma krav som traditionellt tillverkade betongplattor.

Superplattans fördelar

Betongen är extra tät och homogen, vilket ger plattorna riktigt klara färger. Superplattan har högsta kvalitet när det gäller hållfasthet, frostresistens, avnötningshållfasthet och måttnoggrannhet. Vi tillverkar även Superplattan i andra moduler mot beställning.

*Halvplattorna i formatet 175 mm x 350 mm är manuellt sågade och kan därför variera något i format. De lämpar sig bäst som anslutningsplattor i halvförband, och rekommenderas ej att användas till exempelvis fiskbensförband.

OBSERVERA. Vi har förbättrat kvaliteten på Superplattan genom att förenkla produktionsprocessen. Det kan medföra att den nya Superplattan upplevs ljusare. Hållfasthet och mått är identiska med tidigare tillverkning.

Färger Superplattan

Naturgrå
Svart
Supervit

 

Typ/System Superplattan

Superplattan
Superplattan halv

Superplattan - tunn men stark

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Superplattan, Halvplatta

175 x 350 x 40 Naturgrå G 9695-040500 5,9 16 9,5
175 x 350 x 40 Vit Super G 9695-040533 5,9 16 9,5
175 x 350 x 50 Naturgrå G 9695-050500 7,4 16 8
175 x 350 x 50 Svart G 9695-050507 7,4 16 8
175 x 350 x 50 Vit super G 9695-050533 7,8 16 8
175 x 350 x 65 Naturgrå 0 9695-060500 9,6 16 5,9
175 x 350 x 65 Svart 0 9695-060507 9,6 16 5,9
175 x 350 x 65 Vit super 0 9695-060533 10,1 16 5,9
175 x 350 x 40 Naturgrå G 9696-040500 5,9
175 x 350 x 40 Svart G 9696-040507 5,9
175 x 350 x 40 Vit Super G 9696-040533 5,9
175 x 350 x 50 Naturgrå G 9696-050500 7,4
175 x 350 x 50 Svart G 9696-050507 7,4
175 x 350 x 50 Vit super G 9696-050533 7,8
175 x 350 x 65 Naturgrå 0 9696-060500 9,6
175 x 350 x 65 Svart 0 9696-060507 9,6
175 x 350 x 65 Vit super 0 9696-060533 10,1

Superplattan, Helplatta

350 x 350 x 40 Naturgrå G 9695-040600 11,8 8 9,5
350 x 350 x 40 Svart G 9695-040607 11,8 8 9,5
350 x 350 x 40 Vit super G 9695-040633 12,4 8 9,5
350 x 350 x 50 Naturgrå GC 9695-050600 14,7 8 8
350 x 350 x 50 Svart GC 9695-050607 14,7 8 8
350 x 350 x 50 Vit super GC 9695-050633 15,5 8 8
350 x 350 x 65 Naturgrå 1 9695-060600 19,2 8 5,9
350 x 350 x 65 Svart 1 9695-060607 19,2 8 5,9
350 x 350 x 65 Vit super 1 9695-060633 20,1 8 5,9
350 x 350 x 40 Naturgrå G 9696-040600 11,8
350 x 350 x 40 Svart G 9696-040607 11,8
350 x 350 x 40 Vit super G 9696-040633 12,4
350 x 350 x 50 Naturgrå GC 9696-050600 14,7
350 x 350 x 50 Svart GC 9696-050607 14,7
350 x 350 x 50 Vit super GC 9696-050633 15,5
350 x 350 x 65 Naturgrå 1 9696-060600 19,2
350 x 350 x 65 Svart 1 9696-060607 19,2
350 x 350 x 65 Vit super 1 9696-060633 20,1

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.