Granitkantsten RV

Lång livslängd och hög hållfasthet

Kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. På köpet får man även ett fantastiskt vackert naturmaterial som passar in i de flesta omgivningar.

Råhuggen med rak ovanyta

RV står för Råhuggen vinkelsten utan fas. Kantstenen finns både som raksten och radiesten och går att få i två tjocklekar. Tillverkas enligt Svensk standard SS-EN 1343. För att underlätta arbetet med granit finns våra stenverktyg.

Bilder på Granitkantsten RV

Färger Granitkantsten RV

Pearl grey
Porto grå
Bohus grå

 

Typ/System Granitkantsten RV

Granitkantsten RV

Lång livslängd och hög hållfasthet

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.