Busshållplatskantstöd

Säkerställer rätt nivå på insteg

Hållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet sätts på ett sådant sätt att ovansidan kommer i rätt nivå med insteget i bussen. Den släta sidoytan reducerar däckslitaget när bussens hjul ligger an. Överytan är lätt räfflad för att minska halkrisken vid påstigning.

Anslutning mot granit eller gatkant

Den avslutande stenen finns i två varianter - anpassad för möte med granitkantsten eller med samma profil som gatkantsten.

Bilder på Busshållplatskantstöd Visa alla (7 st)

Färger Busshållplatskantstöd

Grå slät

 

Typ/System Busshållplatskantstöd

Hållplatskantstöd rak
Hållplatskantstöd anslut hö
Hållplatskantstöd anslut gatkant hö

Relaterade produkter

Säkerställer rätt nivå på insteg

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Busshållplatskantstöd, Anslutning höger

400/215 x 1500 x 320/270 5112-150200 275

Busshållplatskantstöd, Anslutning höger gatkant

215/100 x 500 x 270 5112-050200 47

Busshållplatskantstöd, Anslutning vänster

400/215 x 1500 x 270/320 5112-150100 275

Busshållplatskantstöd, Anslutning vänster gatkant

100/215 x 500 x 270 5112-050100 47

Busshållplatskantstöd, Rak

400x1000 x 1000 x 320 5112-100000 230

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.