Trafikprodukter

Hållplatskantstöd

Busshållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet monteras på ett sådant sätt att ovansidan sätts i nivå med insteget i bussen. Den släta sidoytan reducerar däckslitaget närbussens hjul ligger an. Vi förbättrar halkskyddet på våra hållplatskantstöd genom att belägga ovanytan med iskross istället för den tidigare varianten med räfflad ovanyta. Den nya varianten med iskross-yta är ej kompatibel med den tidigare räfflade varianten Rekommenderad monteringsmetod är enligt Mark AMA 20, kod DEC.24 och principritning AMA RA 20, DEC.14.

Dokument