Trafikprodukter

Hållplatskantstöd

Busshållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet monteras på ett sådant sätt att ovansidan sätts i nivå med insteget i bussen. Den släta sidoytan reducerar däckslitaget närbussens hjul ligger an. Överytan är lätt räfflad för att minska halkrisken vid påstigning. Rekommenderad monteringsmetod är enligt Mark AMA 20, kod DEC.24 och principritning AMA RA 20, DEC.14.