; S:t Eriks förvärvar MEAG VA-System AB | S:T Eriks

S:t Eriks förvärvar MEAG VA-System AB

2021-10-29

S:t Eriks har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MEAG VA-System AB, en ledande producent och leverantör av VA-lösningar i betong. Meag kommer att drivas som ett separat bolag inom S:t Eriks-koncernen med nuvarande VD Mårten Bladh som fortsatt ansvarig.

- Meag kompletterar vår befintliga organisation på ett mycket bra sätt genom sin djupa kompetens kring VA-lösningar i betong. Vi ser fram emot samarbetet mellan bolagen och de nya möjligheter den breddade produktportföljen ger våra kunder, säger Nicklas Margård, Styrelseordförande S:t Eriks AB

Meag är ett anrikt och välskött familjeägt bolag med erfaren och branschkunnig personal som genom åren byggt upp en bred kundbas samt starka och långvariga kundrelationer. Meag har idag cirka 90 anställda och huvudkontor i Västerås. Bolagets produktutbud innefattar rör, brunnar, avskiljare och pumpstationer och produktion bedrivs i Hallsberg, Stora Skedvi, Vänersborg och Västerås.

- Vi ser väldigt positivt på att S:t Eriks blir ny ägare till Meag. S:t Eriks är en långsiktig och stabil ägare och med deras befintliga organisation finns det en djup och lång branscherfarenhet. Detta ger rätt förutsättningar för att vidareutveckla Meag och förstärka vårt helhetserbjudande till våra kunder, säger Mårten Bladh, VD MEAG VA-System AB.

Förvärv är en viktig del av S:t Eriks strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Det förstärker de befintliga affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. Läs mer på steriks.se & meag.se

Nicklas Margård
Styrelseordförande S:t Eriks AB                                               
076-200 85 78