; Förvärv av Byggsystem Direkt | S:T Eriks

Förvärv av Byggsystem Direkt

2021-10-29

S:t Eriks har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Byggsystem Direkt Sverige AB, en ledande leverantör av krypgrunder till bland annat småhus och flerfamiljshus under varumärket Isolergrund. Förvärv är en viktig del av S:t Eriks strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Det förstärker de befintliga affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. Byggsystem Direkt kommer att drivas som separat dotterbolag inom S:t Eriks-koncernen.

Byggsystem Direkt har cirka 20 anställda och huvudkontor i Laholm. De är en ledande leverantör av typgodkända krypgrunder för villor, radhus, flerbostadshus samt skolor och LSS-boenden under varumärket Isolergrund. Grunderna säkerställer en fuktfri inomhusmiljö. Bolaget har en stark marknadsposition genom avtal med flera av de största hustillverkarna i Sverige samt över 100 auktoriserade entreprenörer som monterar grunderna.

– Jag är mycket glad över att vi fått möjligheten att förvärva Byggsystem Direkt. Genom förvärvet förstärker vi vårt erbjudande i en nisch med hög tillväxt och lönsamhet, där vi endast varit verksamma i begränsad omfattning tidigare. Vi ser goda möjligheter att växa affären och öka vår marknadsandel i denna nisch framöver, säger Tomaz Lewander, vd för S:t Eriks AB. 

Vi välkomnar ett fint och välskött företag till S:t Eriks och ser fram emot att utvecklas tillsammans!

Läs mer på www.isolergrund.se

Tomaz Lewander
VD