Tillbehör till rör och brunnar

Förankringsjärn l=3440 mm

DN 800-1000, plattstål 50x6 mm inkl. bult M12

Art.nr: 634-5808

Förankringsjärn används när det finns risk för att rören i trumman glider isär. Orsaken kan vara tjällyftning eller andra rörelser i underbädd och slänter. Ofta är det tillräckligt att förankra de yttersta rören. I vissa fall är det nödvändigt att koppla samman samtliga rör i trumman. För rör >DN 1000 ska de tre yttersta rören i varje trumända alltid hopkopplas. Rören ska förankras med två stänger, placerade enligt figur.

Specifikation

Dimension
3440x50x6 mm
Typ
Förankringsjärn
Kg/st
8 kg