Brunnsringar och lock

Brunnskona

1000x600x600, konisk

Art.nr: 883-1006

Brunnar i både standard och specialNedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och rensbrunnar ingår som en självklar del i vårt MAX-system för spill- och dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg och effektiv bas i arbetet med att bibehålla VA-ledningens goda funktion.Plussa på bottendelen upp till färdig markBrunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller max-däck, ev passdelar och betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden: Kanmax, Germax eller elementbottendel. Den senare är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- och utloppsledningar finns både i standard och specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp.För utförande av elementbrunnar, vänligen kontakta våra säljare.

Specifikation

Produktbild av en cementfogad brunnskona DN 1000 mm
Dimension
600 mm
Kg/st
360 kg
DN
1000/600 mm

Dokument

    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum