Spetsvändare

Spetsvändare byter riktning

Till våra sortiment av armerade (GERMAX) och oarmerade (KANMAX) rör tillkommer spetsvändare. Spetsvändaren är ett kort stycke rör med spets i bägge ändar. Med hjälp av denna byter du riktning på rören efter t ex en brunn. Dimensionerna upp t o m 1000 mm har PG-fog.

Typ/System Spetsvändare

Spetsvändare

Spetsvändare byter riktning

Visa:

DN Längd Artikelnummer Kg/st Hållfastighetsklass Skrymvikt

Spetsvändare, Spetsvändare

1000 1000 803-1010 1170 90 1872
150 250 803-1502 11 240 18
150 500 803-1505 21 240 34
225 500 803-2005 39 240 62
300 500 803-3005 60 110 96
400 500 803-4005 90 110 144
500 1000 803-5010 405 165 648
600 1000 803-6010 540 110 864
800 1000 803-8010 750 90 1200
300/450 1000 804-300300 250 500
400 500 824-0405 92 165 147
500 500 824-0505 155 165
500 1000 824-0510 405 165 648
600 1000 824-0610 540 165 864
800 1000 824-0810 750 165 1200
1000 1000 824-1010 1000 165 1600
1200 1000 824-1210 1490 165 2384
1400 1000 824-1410 1910 165 3056
1600 750 824-1607 1910 165 3056
1800 750 824-1807 2200 165 3520
2000 750 824-2007 2625 165 4240

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.