Tungmetallavskiljare

Tungmetallavskiljare TMA8

Art.nr: 869-01608

S:t Eriks tungmetallavskiljare med integrerat slamfång används främst för att rena dagvatten. Smutsigt regn och smältvatten som är förorenat av tungmetaller leds från hårdgjorda ytor ner i avloppsystemet. Reningen sker först genom en hydrogravimetrisk separation.

Specifikation

Dimension
1600 mm
Typ
TMA 8
Kg/st
10000 kg
Dim. in och utlopp
250 mm
Antal insatser
3
Yta
1200 m²