Nibra enkupigt flacktegel

Nibra enkupigt flacktegel ger taket en mer enhetlig känsla

Nibra flacktegel är en dubbelfalsad och lite annorlunda tegelpanna. Den gör att taket framstår som mera plant med en kupa på 15 cm. Det ger ett lugnt tak där de lodräta linjerna dominerar helhetsintrycket.

Välj utseende med färg och ytbehandling

Nibra enkupigt flacktegel finns som obehandlad, engoberad och ädelengoberad i flera naturliga kulörer.

 

 

Färger Nibra enkupigt flacktegel

Naturröd
Engoberad svart
Engoberad rödbrun
Ädelengoberad svart

 

Nibra enkupigt flacktegel ger taket en mer enhetlig känsla

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Nibra enkupigt flacktegel, Enkupig lera

x x Rödbrun 2064-200550 4,2
x x Svart 2064-200650 4,2
x x Svart 2064-200700 4,2

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.