Granitkantsten RV

Tidlös utformning med nästan evig livslängd

Kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Granitstenen tillverkas enligt standard SS-EN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling.

Råhuggen vinkelsten

RV står för råhuggen vinkelsten och lämpar sig väl i miljöer där det inte finns stor risk för att däck kör på kanten. (Finns denna risk titta på vårt utbud av RF.) Kantsten är inte en exakt vetenskap och oftast levereras den i längder om ca 1 m för raksten. Däremot är benämningen fallande längder vanligt förekommande och då kan spannet i längderna tillåtas vara större. Vissa önskar lång sten för snabbare sättning och vissa önskar kort sten pga. vikten. Vad du önskar bestämmer helt enkelt du tillsammans med S:t Eriks.

Inspirationsartiklar med Granitkantsten RV

Bilder på Granitkantsten RV

Färger Granitkantsten RV

Bohus grå
Porto grå

 

Typ/System Granitkantsten RV

Granitkantsten RV

Tidlös utformning med nästan evig livslängd

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Granitkantsten RV, RV1

150 x Fallande x 300 3321-150000 125
150 x Fallande x 300 0,5 m 3321-150005 125
150 x Fallande x 300 0,6 m 3321-150006 125
150 x Fallande x 300 0,75 3321-150007 125
150 x Fallande x 300 1,0 m 3321-150010 125
150 x Fallande x 300 1,5 m 3321-150015 125
150 x Fallande x 300 2,0 m 3321-150020 125
150 x Fallande x 300 3,0 m 3321-150030 125
150 x Fallande x 300 4,5 m 3321-150045 125
150 x Fallande x 300 6,0 m 3321-150060 125
150 x Fallande x 300 7,5 m 3321-150075 125
150 x Fallande x 300 10 m 3321-150100 125
150 x Fallande x 300 12 m 3321-150120 125
150 x Fallande x 300 3611-150000 125
150 x Fallande x 300 0,5 m 3611-150005 125
150 x Fallande x 300 0,6 m 3611-150006 125
150 x Fallande x 300 0,75 m 3611-150007 125
150 x Fallande x 300 1,0 m 3611-150010 125
150 x Fallande x 300 1,5 m 3611-150015 125
150 x Fallande x 300 2,0 m 3611-150020 125
150 x Fallande x 300 3,0 m 3611-150030 125
150 x Fallande x 300 4,5 m 3611-150045 125
150 x Fallande x 300 6,0 m 3611-150060 125
150 x Fallande x 300 7,5 m 3611-150075 125
150 x Fallande x 300 10 m 3611-150100 125
150 x Fallande x 300 12 m 3611-150120 125

Granitkantsten RV, RV2

120 x Fallande x 300 3322-120000 100
120 x Fallande x 300 0,5 m 3322-120005 100
120 x Fallande x 300 0,6 m 3322-120006 100
120 x Fallande x 300 0,75 3322-120007 100
120 x Fallande x 300 1,0 m 3322-120010 100
120 x Fallande x 300 1,5 m 3322-120015 100
120 x Fallande x 300 2,0 m 3322-120020 100
120 x Fallande x 300 3,0 m 3322-120030 100
120 x Fallande x 300 4,5 m 3322-120045 100
120 x Fallande x 300 6,0 m 3322-120060 100
120 x Fallande x 300 7,5 m 3322-120075 100
120 x Fallande x 300 10 m 3322-120100 100
120 x Fallande x 300 12 m 3322-120120 100
120 x Fallande x 300 3612-120000 100
120 x Fallande x 300 0,5 m 3612-120005 100
120 x Fallande x 300 0,6 m 3612-120006 100
120 x Fallande x 300 0,75 m 3612-120007 100
120 x Fallande x 300 1,0 m 3612-120010 100
120 x Fallande x 300 1,5 m 3612-120015 100
120 x Fallande x 300 2,0 m 3612-120020 100
120 x Fallande x 300 3,0m 3612-120030 100
120 x Fallande x 300 4,5 m 3612-120045 100
120 x Fallande x 300 6,0 m 3612-120060 100
120 x Fallande x 300 7,5 m 3612-120075 100
120 x Fallande x 300 10 m 3612-120100 100
120 x Fallande x 300 12 m 3612-120120 100

Granitkantsten RV, RV4

100 x Fallande x 300 3324-100000 81
100 x Fallande x 300 0,5 m 3324-100005 81
100 x Fallande x 300 0,6 m 3324-100006 81
100 x Fallande x 300 0,75 3324-100007 81
100 x Fallande x 300 1,0 m 3324-100010 81
100 x Fallande x 300 1,5 m 3324-100015 81
100 x Fallande x 300 2,0 m 3324-100020 81
100 x Fallande x 300 3,0 m 3324-100030 81
100 x Fallande x 300 4,5 m 3324-100045 81
100 x Fallande x 300 6,0 m 3324-100060 81
100 x Fallande x 300 7,5 m 3324-100075 81
100 x Fallande x 300 10 m 3324-100100 81
100 x Fallande x 300 12 m 3324-100120 81
100 x Fallande x 300 3614-100000 88
100 x Fallande x 300 0,5 m 3614-100005 88
100 x Fallande x 300 0,6 m 3614-100006 88
100 x Fallande x 300 0,75 m 3614-100007 88
100 x Fallande x 300 1,0 m 3614-100010 88
100 x Fallande x 300 1,5 m 3614-100015 88
100 x Fallande x 300 2,0 m 3614-100020 88
100 x Fallande x 300 3,0 m 3614-100030 88
100 x Fallande x 300 4,5 m 3614-100045 88
100 x Fallande x 300 6,0 m 3614-100060 88
100 x Fallande x 300 7,5 m 3614-100075 88
100 x Fallande x 300 10 m 3614-100100 88
100 x Fallande x 300 12 m 3614-100120 88

Granitkantsten RV, RV6

75 x Fallande x 260 3326-750000 60
75 x Fallande x 260 0,5 m 3326-750005 60
75 x Fallande x 260 3616-075000 60
75 x Fallande x 260 0,5 m 3616-075005 60
75 x Fallande x 260 0,6 m 3616-075006 60
75 x Fallande x 260 0,75 m 3616-075007 60
75 x Fallande x 260 1,0m 3616-075010 60
75 x Fallande x 260 1,5 m 3616-075015 60
75 x Fallande x 260 2,0 m 3616-075020 60
75 x Fallande x 260 3,0 m 3616-075030 60
75 x Fallande x 260 4,5 m 3616-075045 60
75 x Fallande x 260 6,0 m 3616-075060 60
75 x Fallande x 260 7,5 m 3616-075075 60
75 x Fallande x 260 10,0 m 3616-075100 60
75 x Fallande x 260 12,0 m 3616-075120 60
75 x Fallande x 200 3616-075200 44

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.