L-stöd 20 kN/m², not-fjäder

Armerad mur som tål tyngre trafik

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt.

En 20 kN/m²stödmur är lämplig för vägar, lastplaner och lastfickor för normal eller tung fordonstrafik. Max axeltryck 180 kN. Stödmuren kan bilda en del av konstruktionen i enklare förråd och carportar. Stödmuren är även anpassad för släntlutningar <></> 1:2.

Våra stödmurar med not-fjäder fog tillverkas som standard med rollad framsida.

Hanteringsanvisning för stödmurar.

Bilder på L-stöd 20 kN/m², not-fjäder

Färger L-stöd 20 kN/m², not-fjäder

Naturgrå
Stödmur slät-rollad

 

Typ/System L-stöd 20 kN/m², not-fjäder

Not-fjäder skiss

Armerad mur som tål tyngre trafik

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

L-stöd 20 kN, not-fjäder, Rollad

600 1000 7111-061020 250 500 80 740
600 2000 7111-062020 500 500 80 740
800 1000 7111-081020 315 700 80 840
800 2000 7111-082020 625 700 80 840
1000 1000 7111-101020 420 900 80 960
1000 2000 7111-102020 840 900 80 960
1200 1000 7111-121020 570 1100 80 1000
1200 2000 7111-122020 1135 1100 80 1000
1400 1000 7111-141020 645 1300 80 1200
1400 2000 7111-142020 1290 1300 80 1200
1600 1000 7111-161020 785 1500 80 1230
1600 2000 7111-162020 1570 1500 80 1230
1800 1000 7111-181020 875 1700 80 1430
1800 2000 7111-182020 1745 1700 80 1430
2000 1000 7111-201020 950 1900 80 1540

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.