Flexiblock

Flexibelt, stabilt och prisvärt

Ett massivt betongblock som påminner om en legokloss i formen. Flexiblock kan användas till både permanenta och tillfälliga lösningar. En stabil och flexibel lösning för främst planlager och stödmurar men kan även användas för andra ändamål. 

Kan enkelt tas bort, flyttas eller byggas till

Låsningssystemet fungerar precis som legobitar, du staplar blocken överlappande på varandra och får då en mycket stabil konstruktion.

Bilder på Flexiblock

Färger Flexiblock

Naturgrå

 

Typ/System Flexiblock

Flexiblock Halv Naturgrå
Flexiblock Hel Naturgrå

Relaterade produkter

Flexibelt, stabilt och prisvärt

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Flexiblock, Halv

800 x 800 x 800 9717-080300 1200

Flexiblock, Halv, 45 grader

800 x 800 x 800 9717-084300 585

Flexiblock, Hel

800 x 1600 x 800 9717-160000 2400

Flexiblock, Hel, 45 grader

800 x 1600 x 800 9717-164000 1785

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.