S:t Eriks Geonät

Armeringsnät för extra styrka

Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10.

Bilder på S:t Eriks Geonät

Typ/System S:t Eriks Geonät

Jordarmeringsnät

Visa:

Färg Artikelnummer Kg/st Fraktion St/pall

S:t Eriks Geonät, S:t Eriks Geonät typ 1

1,33x33,3 m 3413-100007 13 Rulle
5x50 meter 3413-100100 0,3 Meter
3,9x3 m 3413-110000 4 Styckförp

S:t Eriks Geonät, S:t Eriks Geonät typ 2

5x100 meter 3413-100200 0,5 Meter

S:t Eriks Geonät, S:t Eriks Geonät typ 3

5x100 meter 3413-100300 0,5 Meter

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.