Räckesplattor

Stabil förankring av vägräcket

Räckesplattorna används för att gjuta fast stolparna till vägräcken ifall man av någon anledning inte kan slå ner dem i marken eller vid anslutning intill broar och trummor. Räckesplattan finns för 1, 2 eller 3 räckesstolpar.

Typ/System Räckesplattor

Räckesplatta

Stabil förankring av vägräcket

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Räckesplattor, för 1 stolpe

1000 x 1000 x 360 Naturgrå 5123-010000 450

Räckesplattor, för 2 stolpar

1000 x 2800 x 360 Naturgrå 5123-020000 1250

Räckesplattor, för 3 stolpar

1000 x 4600 x 360 Naturgrå 5123-030000 2030

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.