Pollare Freja

Enkelhet och funktion

Frejas enkla utformning gör att denna pollare passar in i de flesta sammanhang och miljöer.

Flexibel höjdare

Pollare Freja går att få i två olika höjder, 1400 mm. Detta gör den än mer flexibel och användbar.

Färger Pollare Freja

Naturgrå

 

Typ/System Pollare Freja

Pollare Freja

Artiklar och tips

Enkelhet och funktion

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Pollare Freja, Pollare

240 x x 1400 Naturgrå 5151-140000 150

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.