Fundament

Stabila fundament för elkablarna

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot.

Stagankaret spänner kontaktledningar och motstår horisontalkrafter på upp till 30 kN.

Sugtransformatorfundamentet bär upp sugtransformatorn som suger upp returström till återledningen.

Bilder på Fundament

Typ/System Fundament Visa alla (7 st)

stagankare
Sugtransformator-fundament
Kontaktlednings-fundament
Fundament typ A
Fundament typ B C
System pupin komplett,- ingående delar
System signalskåp B C

Stabila fundament för elkablarna

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Fundament, Typ A Pupin

1400 x 1200 x 300 6514-120000 485

Fundament, Aluminiumlock till A

x x 6112-120000 22,3

Fundament, Aluminiumlock till B-C

x x 6112-170000 32,5

Fundament, Kiosk

700 x 2520 x 6511-070100 640

Fundament, Kur

500 x 1850 x 6511-050100 370

Fundament, Med fot och bergöglor

1400 x 1400 x 2600 6511-140300 3600

Fundament, Plint för värmepost

1000 x x 250 6514-130000 250

Fundament, Signalskåp Typ B-C

x x 6514-170000 686

Fundament, Sugtransformatorfund.

1400 x 1900 x 2600 6513-260000 6210

Fundament, Teknikhus liten

550 x 2200 x 6511-050200 850

Fundament, Teknikhus stor

900 x 2200 x 6511-090100 1065

Fundament, Typ 2 Utan fot, med ursparning

650 x 650 x 3000 6511-060200 2200

Fundament, Typ 2,Utan fot, massiv

650 x 650 x 3000 6511-060100 3000

Fundament, Typ 5 med fot och bult, massiv

1400 x 1400 x 2600 6511-140200 3600

Fundament, Typ 5 Med fot, med ursparning

1400 x 1400 x 2600 6511-140400 3250

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.