Massimo

Stabila block bygger stödmur

Muren består av två delar - bottenplatta och block. Blocken är 2 meter långa och konstruktionen gör att muren automatiskt får en lutning på 16°. Murblocken staplas på varandra till önskad höjd.

Banmur skyddar mot ras

Massimo stödmursblock används också till att bygga stabila rasskydd för banvallar längs järnvägsspår men är mycket användbar då en stabil stödmur som klarar hög belastning önskas. Mer produktinformation finns att läsa under Banmur.

Typ/System Massimo

Block
Bottenplatta
Skiss
Vinkel

Artiklar och tips

Stabila block bygger stödmur

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.