Stödmur T-stöd

T-stöd 5 kN:m2, not - not

Våra prefabricerade T-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många typer av byggobjekt.

T-stöd går också att få med en matrisgjuten framsida, vilket i sin tur gör det möjligt att använda betong på ett helt nytt och stilfullt sätt. Stöden har fot åt båda håll och ger därför mer stöd vid t ex högre murar. Muren har ingjutna kulankare och levereras färdig för montage. T-stöd går också att få med en grafisk eller matrisgjuten framsida, vilket i sin tur gör det möjligt att använda betong på ett helt nytt och stilfullt sätt.

S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7 och utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369. De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument