Stödmur L-stöd

L-stöd hörn 20 kN:m2, not - fjäder

Stödmurar är en mångsidig produkt och används ofta vid anläggningar av parker, vägar, lastplatser och lastfickor. Prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar. Muren tillverkas på fabrik och levereras färdig för montage.
L-stöden tillverkas som standard med grå, rollad yta och slät baksida. Elementen är försedda med not och fjäder i gavlarna. Det ger en stabil förankring mellan elementen utan fogbruk. L-stöden har ingjutna kulankare. Anpassad längd, lutande murkrön samt gerad sida kan fås mot pristillägg.

Dokument