Stödmur L-stöd

L-stöd 20 kN:m2, not - not

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning, som står pall för tyngre trafik.
En 20 kN/m² stödmur är lämplig för vägar, lastplaner och lastfickor för normal eller tung fordonstrafik. Max axeltryck 180 kN. Stödmuren kan bilda en del av konstruktionen i enklare förråd och carportar. Stödmuren är även anpassad för släntlutningar < 1:2. Våra stödmurar med not-not fog tillverkas som standard med slät framsida men går också att få med rollad yta i de flesta utföranden.

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar