CSR - Social Hållbarhet

CSR-Steriks

CSR – Corporate Social Responsibility – är företagets ansvar för den påverkan man har i samhället. Det handlar om att integrera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, socialt ansvar och anti-korruption i strategi och verksamhet.

Genom att kontinuerligt se över, tänka innovativt och utveckla affärsmodell, produkter och tjänster strävar vi efter ett hållbart samhälle. I menyn till höger kan du läsa mer om hur vi aktivt arbetar med dessa frågor i olika delar av verksamheten.

St Eriks