Sveriges Stenindustriförbund

2021-10-29

Sveriges Stenindustriförbund, Sten, är stenindustrins branschorganisation och bildades år 1938. Medlemmarna är företag i alla led, från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter, även konsulter och leverantörer kan vara medlemmar. Idag är det totalt 104 stycken aktiva medlemsföretag i branschorganisationen. Den gemensamma nämnaren är materialet natursten.

Vid Sveriges Stenindustriförbunds (STEN) årsmöte den 22 april 2021 valdes vår VD, Tomaz Lewander till ordinarie styrelseledamot i STENs styrelse. Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie och fyra suppleanter.

Det är utomordentligt viktigt att styrelsen både utåt och inåt representerar de olika verksamhetsgrenarna inom naturstensbranschen. Med Tomaz som ordinarie ledamot får också både styrelsen och branschen en stark röst som företräder natursten i utemiljö, ett område där S:t Eriks är en av branschens ledande aktörer, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

En viktig del i Sveriges Stenindustriförbunds verksamhet är information om natursten och dess ändamålsenliga användning. Kanaler för sådan information är bland annat hemsidan, tidningen STEN och Stenhandboken. Det första numret av Tidningen Sten kom ut redan år 1939 och upplagan är idag 4000 exemplar. Tidningen innehåller bland annat aktuella projekt, nyheter, trender, forskningsrön, krönikor och intervjuer med aktuella personer som har koppling till branschen.