S:t Eriks förvärvar Stenentreprenader i Hessleholm AB

2019-04-12

S:t Eriks har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Stenentreprenader i Hessleholm AB (Stenentreprenader), en av Sveriges främsta leverantörer av natursten för fasader och golv. Förvärv är en viktig del i Volatis och S:t Eriks strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Det förstärker de befintliga affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. Stenentreprenader kommer att drivas som separat dotterbolag inom S:t Eriks-koncernen.

Stenentreprenader är en av de största naturstensentreprenörerna i Sverige. De är specialiserade på både materialleverans och montering av natursten för fasader, golv och fönsterbänkar. Kunderna utgörs främst av mellanstora och stora byggentreprenörer. Projekten omfattar i huvudsak offentliga byggnader. Bolaget, som grundades 1995, omsätter idag cirka 100 mkr per år och sysselsätter cirka 20 anställda.

– Stenentreprenader kompletterar S:t Eriks nuvarande erbjudande av naturstensprodukter väldigt väl. Förutom en generell förstärkning av marknadspositionen och erbjudandet kan Stenentreprenader dessutom genomföra montering av natursten som levereras av S:t Eriks. Vi ser fram emot att stötta Stenentreprenaders fortsatta utveckling och tillväxt, säger Tomaz Lewander VD för S:t Eriks.

– Jag är mycket glad att få S:t Eriks som ny ägare. Det är en stark och långsiktig industriell ägare som kan stötta Stenentreprenaders tillväxt både vad gäller nya produkter som nya marknader. Vi kommer fortsätta utveckla verksamheten med fokus på att utföra rikstäckande naturstensentreprenader och leveranser med hög kvalitet och leveransprecision, säger Per Jansson VD för Stenentreprenader.

Läs mer på www.stenentreprenader.se