Med anledning av den aktuella situationen i Slite

2021-10-29

S:t Eriks vision är att vara det självklara valet i ett hållbart samhällsbyggande. Vi ligger i framkant i branschen att minimera cementberoendet och S:t Eriks genomför större investeringar inom alternativa tillverkningsmetoder för att säkerställa denna vision. Exempelvis våtpressat för ytbeklädnad och grön betong för bl.a VA produkter.

På kort sikt har vi säkrat cementförsörjningen genom att vi valt svensk cement för våra produkter. Cementa kommer att säkerställa våra behov på kort sikt.

Vår hypotes är att riksdag och regering kommer att säkerställa en lösning på sikt. 

S:t Eriks är mitt i en process att bredda leverantörsbasen av cement på lång sikt. Då riksdag och regering är en del av den långsiktiga lösningen, så kommer vi att återkomma kring hur vi säkerställer leveranser. Vår nuvarande bedömning är att tillräcklig mängd av cement kommer vara tillgänglig för den svenska marknaden efter halvårsskiftet 2022

För frågor kring den aktuella situationen så är ni välkomna att kontakta VD Tomaz Lewander eller Kvalitet och Hållbarhetschef Therese Kvarnström. Se kontaktuppgifter nedan.

Johanna Andersson
Sälj och Marknadsdirektör
S:t Eriks AB

Tomaz Lewander
Tel: 070-283 06 29
Mail: tomaz.lewander@steriks.se

Therese Kvarnström
Tel: 070-965 78  53
Mail:  therese.kvarnstrom@steriks.se