Lock

Om brunnen inte kräver ständig skötsel

Betonglock används som betäckning till alla typer av brunnar där inte kontinuerlig skötsel eller trafik kräver en betäckning av annat utförande. Locken tillverkas i betong. De är oarmerade i dimensionerna DN225-400 och armerade i övriga dimensioner. Våra körbara betonglock är dimensionerade för en axellast på 26 ton inkl dynamiskt tillskott.

Brunnslocken är otätade

Noggrannare produktinformation om dimensioner mm hittar du under rubrik CF Brunnsringar.

Om brunnen inte kräver ständig skötsel

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer DN Anslutning Skrymvikt

Lock, Ej körbart

30 896-1003 300 för manhål, notera storlek 600
30 896-1004 400 för manhål notera storlek och
50 896-1006 646 för manhål notera storlek och
70 896-1009 900 för manhål, notera storlek 600
70 896-1010 1000 för manhål notera storlek och
70 896-1012 1200 för manhål notera storlek och
120 896-1015 1500 för manhål notera storlek och
120 896-1020 2000 för manhål notera storlek och
50 896-1026 600
50 896-1066 600

Lock, Körbart

70 896-5004 400 för manhål notera storlek och
100 896-5006 646 för manhål notera storlek och
110 896-5009 900 för manhål, notera storlek 600
110 896-5010 1000 för manhål notera storlek och
120 896-5012 1200 för manhål notera storlek och
170 896-5015 1500 för manhål notera storlek och
170 896-5020 2000 för manhål notera storlek och

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.